Địa chỉ: Ấp 4 Kinh Trong, Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre | Email: tranhobuu85@gmail.com
Công Ty TNHH SX TM XNK Dừa Hân Phát Công Ty TNHH SX TM XNK Dừa Hân Phát Công Ty TNHH SX TM XNK Dừa Hân Phát Công Ty TNHH SX TM XNK Dừa Hân Phát
Sản phẩm về dừa
sản phẩm 6

sản phẩm 6

Hotline: 0976 118 877

sản phẩm 5

sản phẩm 5

Hotline: 0976 118 877

sản phẩm 4

sản phẩm 4

Hotline: 0976 118 877

sản phẩm 2

sản phẩm 2

Hotline: 0976 118 877

sản phẩm 1

sản phẩm 1

Hotline: 0976 118 877

Dừa khô

Dừa khô

Hotline: 0976 118 877

Trụ xơ dùa trồng cây dây leo

Trụ xơ dùa trồng cây dây leo

Hotline: 0976 118 877

Lưới xơ dừa

Lưới xơ dừa

Hotline: 0976 118 877

Thừng dừa

Thừng dừa

Hotline: 0976 118 877

Nệm dừa

Nệm dừa

Hotline: 0976 118 877